חוק חינוך חינם לילדים חולים

על פי חוק חינוך חינם לילדים חולים, המדינה תממן את לימודיהם של ילדים המאושפזים בבית חולים הזכאים לחוק חינוך חובה חינם. ילדים אלה מוגדרים בחוק כילדים בני חמש ומעלה השוהים בבית בהוראת רופא עשרים ואחד יום רצופים וילדים החולים במחלה מתמשכת – ליקוי בריאותי המצריך שהייה בבית או טיפול בבית החולים, לתקופה העולה על ארבעה שבועות.

חינוך חינם לילדים חולים המאושפזים בבית חולים

ילדים המאושפזים בבית חולים זכאים ללימודים ללא תשלום. לימודים אלה מתבצעים בביתי החולים על ידי משרד החינוך. מימוש זכות זו מתבצע על ידי תוכנית חינוך אישית המותאמת לתוכנית הלימודים של בית הספר בו למד הילד בטרם אושפז. בתוכנית שותפים גם הורי התלמיד, המורים בבית החולים והמחנך בבית ספרו של התלמיד, ובמקרים מסוימים היא עשויה להתבצע על ידי מערכת למידה מרחוק. בנוסף, ייתכנו לימודים באמצעות קו-אור, תוכנית חינוכית ממוחשבת לילדים המאושפזים בבתי חולים.

חוק חינוך חינם לילדים חולים המאושפזים בביתם

על פי חוק חינוך חינם לילדים חולים, ילדים השוהים בביתם תקופה ממושכת מסיבות רפואיות, זכאים ללמוד בביתם. לימודם אלו מתקיימות באמצעות תוכנית תללי"ם – תמיכה לימודית לילדים מרותקים. זהו פרויקט שהוקם ביוזמת משרד החינוך והוא כולל מורים המגיעים ללמד את הילדים בבתיהם, השאלת מחשבים, לומדות ותקליטורים הכוללים את החומר הנלמד בכיתה, בית ספר וירטואלי, ועוד.

מדפלוס (MedPlus)
Logo